Παιδικό Ραδιόφωνο

Arion Kids

Radio Family 89,5Δεν περνάς κυρα-Μαρία

Δεν περνάς κυρα-Μαρία,
δεν περνάς, δεν περνάς
δεν περνάς κυρα-Μαρία,
δεν περνάς, δεν περνάς

Θα υπάγω εις τους κήπους
δεν περνώ, δεν περνώ
θα υπάγω εις τους κήπους
δεν περνώ, δεν περνώ

Τι θα κάμεις εις τους κήπους
δεν περνάς, δεν περνάς
τι θα κάμεις εις τους κήπους
δεν περνάς, δεν περνάς

Θε να κόψω δυό βιολέτες
δεν περνώ, δεν περνώ
θε να κόψω δυό βιολέτες
δεν περνώ, δεν περνώ

Τι θα κάνεις τις βιολέτες
δεν περνάς, δεν περνάς
τι θα κάνεις τις βιολέτες
δεν περνάς, δεν περνάς

Θα τις δώσω στην καλή μου
δεν περνώ, δεν περνώ
θα τις δώσω στην καλή μου
δεν περνώ, δεν περνώ

Και ποιά είναι η καλή σου
δεν περνάς, δεν περνάς
και ποιά είναι η καλή σου
δεν περνάς, δεν περνάς

Η καλή μου είναι η Ελένη
δεν περνώ, δεν περνώ
η καλή μου είναι η Ελένη
δεν περνώ, δεν περνώ

Δεν περνάς κυρα-Μαρία,
δεν περνάς, δεν περνάς
δεν περνάς κυρα-Μαρία,
δεν περνάς, δεν περνάς